Opstår en vandskade er en af de vigtigste faktorer tiden – jo hurtigere skaden bliver begrænset og behandlet, jo bedre bliver resultatet.

Ved utilsigtet spild i hjemmet eller ved rørlækage/indtrængende vand er det vigtigt at begrænse skadens omfang omgående. Sug så meget vand op som muligt og tilkald straks forsikringsselskabet.

Skadens omfang bør vurderes visuelt og på baggrund af måling af fugtindhold i materialerne. Affugtning er en opgave for specialister. Affugtning bør ikke afbrydes, uden at der er dokumentation for, at man har genetableret et acceptabelt fugtniveau.

DB Fugt Teknik A/S leverer altid dokumentation ved afslutningen af en affugtning, så du er sikker på at resultatet er som det skal være. Vi har affugtere i alle størrelser, og dermed altid klar til at løse en opgave – uanset størrelse. Vores fugtteknikere sørger for rigtig dimensionering af maskineri, så affugtningen bliver optimal.

Projektering
Ved projektering bør fugt altid indgå som et parameter i processen. DB Fugt Teknik A/S giver dig professionel rådgivning og hjælp til styring af fugten i projektet. Hermed sikres der bedst muligt mod ubehagelige overraskelser omkring fugt og giver indeklimaet de bedst startbetingelser.
Der er tre hovedområder, som fugt er en stor del af:

Læs mere om de enkelte punkter ved at klikke på dem.

Affugtning under byggeriet
Ved byggeri er tiden ofte afgørende – der er deadlines hele vejen igennem byggeriet. I forskellige byggeprojekter har vi desværre ofte set problemer med fugt, da den nødvendige viden om fugt ikke har været til stede, eller der simpelthen ikke har været tid til at tænke på evt. fugt i byggeriet. Det kan få store konsekvenser for bygherre – på økonomien men også på omdømmet i markedet.
DB Fugt Teknik A/S rågiver gerne og hjælper med at sætte løsninger op, som tager hånd om fugtproblemerne før de opstår. Hermed styres fugten gennem hele projektet og ved aflevering af byggeriet, kan der samtidig afleveres dokumentation for fugtniveauet i bygningen.