Mange konstruktioner tilføres vand i forbindelse med udførelsen. Ofte mere end nødvendigt.

Tænk på beton, puds, mørtel og afretningslag.

Er bygningen hurtig tæt for nedbør? Ledes vand væk fra bygningen?

Kan der hurtigt tilsluttes varme via permanent varmeanlæg eller interimsvarme?

Kan evt. gulvvarme medvirke ved udtørring af dæk?

Når du bygger
Luk bygningen hurtigst muligt.

Dræn huldæk for vand øjeblikkelig efter monteringen.

Når der affugtes, skal bygningen holdes tæt hele tiden, og affugtningen bør køre kontinuerligt over hele døgnet.

Hold alle overflader så rene som muligt i hele byggefasen, men især mens der affugtes.

Opbevar alle materialer på bukke eller paller, som er løftet i forhold til dæk.

Spartellag og flydemørtel er ideelle i tynde lagtykkelser, hvor egenudtørringen er effektiv og hurtig.

Spartelmasser og flydemørtler bør udlægges på tørre dæk, da fugten i dæk næsten er umulig at tørre igennem de tætte afretningslag.

Anhydrit i tykke lag bør udlægges på fugtspærre og kan da udlægges på fugtige betondæk. Støb aldrig anhydrit i større lagtykkelser end 40 mm.

Trægulve og gulvbelægninger, som skal limes, eller i sig selv er følsomme for fugt, må først lægges, når undergulvet er tilstrækkeligt tørt. Se krav i leverandørbetingelser, beskrivelser, Gulvfakta eller Top41.

Pas på fugtspærrens tilstand.
Pas især på opfugtning af gipskartonplader, da skimmelangreb udvikles meget hurtigt herpå.

Montér ikke fliser på fugtige vægelementer.

Spartel ikke vægge, når disse er for fugtige.

Mal ikke på våde flader.

Skjul aldrig skimlede eller misfarvede flader.

Pas på unødigt vandspild inden døre i hele byggeprocessen (hulboring og vandtilførsel til maskiner, kar etc.).