Kombiner gerne varme og affugtning.

Montér ikke fliser, før du har check på fugtindholdet i vægelementerne.

Våde elementer svinder og fører måske til flisenedfald.

Læg ikke gulve, før du har check på fugtindholdet i dæk.

Lim til tætte belægninger er fugtfølsom.

For meget fugt fører til buler i belægningen.

Visse belægninger er i sig selv følsomme for fugt og udvider sig/krymper afhængig af fugtpåvirkningen.

Lyt til din håndværker og underentreprenør, når denne klager over fugtforholdene.

Efterlev krav fra brancheorganisationer og leverandører.